Choose fontsize:
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
 
  Pokaż wiadomości
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1  Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Metafizyka / Odp: "Mózg i umysł: rozwój. : Grudzień 10, 2010, 00:15:59
Przeniesiono
http://forum.swietageometria.info/index.php/topic,588.new.html#new
2  Multimedia / Multimedia / Odp: Tworzymy rzeczywistość : Październik 17, 2010, 21:39:24
<a href="http://www.youtube.com/v/bvlzUyp5lAs?fs=1&amp;amp;hl=pl_PL&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/bvlzUyp5lAs?fs=1&amp;amp;hl=pl_PL&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/bvlzUyp5lAs?fs=1&amp;amp;hl=pl_PL&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/bvlzUyp5lAs?fs=1&amp;amp;hl=pl_PL&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>
3  Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Kluczem do zrozumienia jest wiedza / ŚWIĘTA GEOMETRIA w SKRÓCIE : Październik 02, 2010, 22:48:45

Święta Geometria jest DROGĄ DO ZROZUMIENIA tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Jest to matryca stworzenia; swoisty „pomost” między tym co widzialne i niewidzialne, objawione i nieobjawione, skończone i nieskończone.

Począwszy od mozaik Środkowego Wschodu i piramid Starożytnego Egiptu, poprzez kalendarz Azteków i taoistyczne filozofie, a skończywszy na medycynie Indii, Tybetu i Chin - Święta Geometria od dawna łączyła ze sobą świat duchowy i materialny, Niebo i Ziemię. Dziś nadal odgrywa integralną rolę w sztuce, architekturze Feng Shui, geomancji, matematyce, muzyce, alchemii, nauce i najnowszej fizyce. (...)

Wszystkie działania podlegają różnym wzorcom, a Święta Geometria opisuje ich prawa za pomocą kształtów, form i proporcji. Jest to uniwersalny język czystych prawd bazujący na wewnętrznym działaniu natury.

Aby naprawdę pojąć Świętą Geometrię, musimy zrozumieć, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, będącej w stanie nieustannej transformacji.

Energię można zdefiniować w kategoriach jej częstotliwości i harmonik. Wówczas okazuje się, że nawet struktura ludzkiego ciała opiera się na tych samych zasadach, które funkcjonują na wszystkich poziomach stworzenia.

Nasze ciała zawierają w sobie holograficznie wszystkie informacje o wszechświecie. Wiedzę geometryczną mamy „wrodzoną” i jesteśmy w naturalny sposób zestrojeni z „harmonicznymi wszechświata”, nie tylko za życia, ale również przed narodzeniem i po śmierci.

Święta Geometria daje Ci możliwość SZERSZEGO SPOJRZENIA na siebie samego oraz na miejsce, jakie zajmujesz w świecie. Gdy się ją mistrzowsko opanuje, może znaleźć zastosowanie w leczeniu, doradztwie, badaniach, nauczaniu, projektowaniu i tworzeniu POKOJU, SZCZĘŚCIA i JEDNOŚCI. "

"Święta Geometria zawiera klucz do tego, jak Duch stwarza świat przy pomocy określonych wzorów, z których każdy tworzy określoną funkcję Życia lub Świadomości. (...)

Każdy wzór w Świętej Geometrii jest jak "litera" w "świętym alfabecie". Każdy wzór tworzy określona funkcję Życia i Świadomości. Można nauczyć się czytać te "litery" (wzory) i "wymawiać słowa" za pomocą tych twórczych, boskich form. Możemy wtedy czytać księgę natury i używać języka świętej geometrii samego Ducha, aby tworzyć optymalne efekty w działaniach, których się podejmujemy.

Święta Geometria pozwala nam bezpośrednio rozumieć "geometryczny system kodowania", którego używa Duch dla zamanifestowania wszelkiego Życia i Świadomości. Daje nam ona istotny wgląd w podstawy funkcjonowania ducha i materii - wgląd, który może być użyty zarówno do celów duchowych jak i naukowych. Pozwala nam uzdrowić bolesne rozdzielenie między duchowością i racjonalnym, naukowym rozumowaniem, które przenika współczesne społeczeństwo i życie naszej własnej duszy.

Świętej Geometrii nauczano przez tysiąclecia adeptów rozwoju duchowego różnych tradycji duchowych całego świata z ważnego powodu: może być ona zastosowana do przemiany naszej życiowej energii, świadomości i świata wokół nas w najbardziej korzystny dla nas sposób.

Jednym z powodów, dla którego niegdysiejsze sekretne nauki Świętej Geometrii są dzisiaj upubliczniane jest fakt iż wiedza ta może być zastosowana, aby pomóc nam samym i naszej planecie."


LECZĄCA MĄDROŚĆ ŚWIĘTEJ GEOMETRII:
Gdzie nauka i dusza spotykają się
by Robert J. Gilbert, Phd.
©March 2003

„ (...)Święta Geometria to studiowanie archetypowych, duchowych wzorców, które stwarzają wszystko w materialnym świecie. Święta Geometria uzdrawia sztuczny podział między nauką i tym co duchowe.

Wielkie szkoły duchowe z całego świata uznawały Święta Geometrię za uniwersalny klucz do poszerzania ludzkiej świadomości, uzdrawiania fizycznego ciała, regulowania problemów energetycznych oraz świadomego doświadczania i komunikowania się z duchowymi istotami, siłami i… dużo więcej.

Święta Geometria zaczęła się wraz z inicjacyjnym nauczaniem w starożytnych duchowych tradycjach, które instruowały „studentów” odnośnie wzajemnych związków między światem fizycznym i światami duchowymi. Święta Geometria stała się podstawą zrębów nauki, którą znamy dzisiaj, ale także świętej nauki Egiptu (…) i nauk Pitagorejskich o wibracjach energetycznych w Grecji. (…)

Święta Geometria jest powszechną główna nauką, dzięki której człowiek może zarówno zrozumieć i bezpośrednio czerpać z Boskich mocy. Na każdym poziomie egzystencji. – od poziomu subatomowego, poprzez formy ludzkiego ciała aż po poziom galaktyk – te same kluczowe wzorce powołują wszystko do istnienia.

Święta geometria nie jest jedynie kwestią wiedzy posiadanej przez starożytnych. Najważniejsze i przełomowe odkrycia naukowe nowoczesnego (modern) świata zostały dokonane przez naukowców odkrywających na nowo te same sekrety myśli, które istniały od dawna w szkołach duchowych. Zdumiewający przykład pochodzi z greckich Szkół Tajemnic sprzed 2500 lat, które nauczały, że istnieje pięć doskonałych trójwymiarowych form – Bryły Platońskie -, które są podstawą wszystkiego w fizycznym świecie. Współcześni naukowcy wyśmiewali tą ideę, aż do roku 1980, kiedy to profesor Emeritus Robert Moon (uczestnik Projektu Manhattan - L.) z Uniwersytetu w Chicago dowiódł, że cała Tablica Okresowa Pierwiastków – dosłownie wszystko w fizycznym świecie – opiera się na tych samych pięciu formach! Faktycznie we współczesnej fizyce, chemii i biologii wzory tworzenia opisane w świętej geometrii są odkrywane na nowo, niestety bez większego zrozumienia ich duchowego znaczenia, które chroni przed nadużyciem tej wiedzy.

Święta Geometria – w skrócie – dostarcza istotnej wiedzy dla każdej ludzkiej aktywności wyjaśniając naturalne wzory, na których opiera się świat. W przeszłości szkoły duchowe strzegły ściśle sekretów Świętej Geometrii – w wielu przypadkach wymagając od inicjowanych, aby prędzej oddali życie niż zdradzili sekrety osobom nie inicjowanym. Jednak wraz z ponownym odkryciem tych wzorów przez współczesną naukę, to co było tajne stało się dostępne dla każdego. Każdego z nas dotkną skutki zrozumienia bądź niezrozumienia przez ludzkość Świętej Geometrii materii i duszy. Każda indywidualna próba stosowania wiedzy o świętej geometrii w świecie – w Lecznictwie, Środowisku, Rozwoju Duchowym, Medycynie, Psychologii, Sztuce, Edukacji, Fizyce, Metafizyce, etc – jest konstruktywnym aktem leczącej mądrości.”

"TA RZECZYWISTOŚĆ NIE JEST FIZYCZNA TYLKO WYDAJE SIĘ TAKĄ BYĆ.
Jedynym miejscem, gdzie ten najwyraźniej trójwymiarowy świat, na który teraz patrzę istnieje, jest w moja głowa, mój umysł.
Jeśli spojrzycie na pięć zmysłów - czym one są?
Są one procesem przejmowania pól wibracyjnych, zmienianiem ich w sygnały elektryczne, przekazywaniem ich do mózgu, który dekoduje to na holograficzny świat, o którym myślimy, że jest na zewnątrz nas, ale który w tej formie istnieje tylko w naszych głowach.
Jest z tym bardzo podobnie jak z przekazem telewizyjnym. W tej przestrzeni, w której teraz stoję, mamy wszystkie stacje telewizyjne, które nadają do Avebury.
I one nie są świadome siebie nawzajem, ja nie jestem świadomy ich, ale jeśli mamy telewizor ustawiony na jeden z tych kanałów, odbierze on go i nagle to co było - czym? - niczym, staje się telewizyjnym obrazem na ekranie.
Jedynym miejscem, w którym istnieje telewizja tak jak ją rozumiemy, (programy jako takie) jest tylko ekran. Wszędzie indziej są tylko elektryczne obwody i częstotliwości nadawane z nadajników.
Tak więc na zewnątrz nas, jeśli wolicie, wszystko jest polem energii. Jest to energetyczno - wibracyjna konstrukcja.
Na kolejnym poziomie jest to cyfrowo - matematyczna konstrukcja, bardzo podobna do Matrycy w filmach "Matrix"."

Ta "cyfrowo - matematyczna" konstrukcja, "organizująca" energetyczno - wibracyjne pola energii opisywana i tłumaczona jest językiem stworzenia zwanym świętą geometrią.


"Święta Geometria (sacred geometry) to nauka starożytna. Jest kluczem do zrozumienia rozwoju wszechświata. Jest mapą wędrówki świętego ducha od czystej energii ku materii - fizycznemu światu takiemu, jaki znamy. Jest językiem stworzenia, podstawą wszelkiego życia. Wciąż powtarzające się geometryczne wzory stanowią podstawowe elementy budowy naszego ciała, wszystkich zwierząt, roślin, planet, układów słonecznych i galaktyk.

Zgłębianie Świętej Geometrii odkrywa cudowny dar: pamiętamy, że jesteśmy częścią żyjącego, posplatanego, inteligentnego (...) wszechświata.(...)."

źródło
http://reikivi.org/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=18&topic=41&Itemid=68
4  Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Fizyka / Odp: Fizyka kwantowa : Październik 02, 2010, 19:29:37
Temat przegnieciony tutaj:
http://forum.swietageometria.info/index.php/topic,208.new.html#new
5  Sprawy administracyjne, OGŁOSZENIA i INICJATYWY SPOŁECZNE / OGŁOSZENIA / Odp: Sekcja 8 : Październik 01, 2010, 00:17:25
6  Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Odp: Nauka jest tworem irracjonalnym : Wrzesień 18, 2010, 20:15:29
Prosimy Was o pisanie nowych postów w tym temacie w nowej lokalizacji.
http://forum.swietageometria.info/index.php/topic,2.new.html#new
7  Kluczem do zrozumienia jest wiedza / Metafizyka / słowo wedyjskie oznaczające energię : Wrzesień 08, 2010, 22:12:41


siakti, śakti

słowo wedyjskie oznaczające energię

Dwa pierwiastki tworzą pełnię rzeczywistości: siakti i śiwa, pierwiastek żeński i męski.

Śiwa przedstawiony jest pod postacią boga osobowego, natomiast siakti nie została sprowadzona do postaci jednego, konkretnego bóstwa osobowego — jest energią poruszającą świat, czystym działaniem.

Męskość jest bezruchem, ideą, czystą świadomością. Żeńskość — wykonaniem, spełnieniem idei.

Śiwa to błysk czystej myśli, inteligencja, wytrysk mocy sprawczej, grzmot, iskra geniuszu. Żeńskość jest ogniem.

Są to energie uzupełniające się. Obie są aktywne.

(Często określa się błędnie, że siakti jest energią aktywną, a męskość — energią pasywną).

Męskość jest czystą pustką, w której żeńskość tworzy. Nie byłoby dzieła tworzenia, gdyby nie było przestrzeni pustki.

I odwrotnie, na co byłaby pustka, gdyby nie rodziły się w niej i nie powstawały niezliczone formy.

Wszędzie gdzie jest działanie (tworzenie, zachowanie, niszczenie) tam przejawia się siakti.

Za każdym razem, gdy boskość objawia się pod postacią siły niszczącej, występuje pod postacią siakti.

Każdy z trzej aspektów Rzeczywistości — Brahma, Wisznu, Śiwa, mają swoją siakti — Saraswati, Lakszmi, Parwati, Kali, gdyż bez żeńskiej energii są oni statyczni, martwi. Wszyscy bogowie, nawet najpotężniejsi, przyjmują niekiedy postać kobiecą — Wisznu chcący poznać usidlającą moc owej energii przybiera postać Mohini, by zdobyć Śiwę. Śiwa przyjmuje postać Kali i staję się Bhairawą.

Najbardziej destrukcyjnym aspektem siakti jest Mahakali.

W każdym przejawiającym się aspekcie męskim zawiera się/zawarty jest aspekt żeński. Ale nie odwrotnie.

Bogini Kali jest jedną z siakti Śiwy. Gdy niszczone jest stare, by mogło narodzić się nowe, wtedy ujawnia się tylko energia destrukcyjna — najbardziej niszcząca moc Śiwy przejawia się pod postacią bogini Kali. Gdy ona tańczy w szale niszczenia, przemierzając pola walki i rozprawiając się z demonami, Śiwa pogrążony jest w medytacji, gdy z furią stąpa po jego nieruchomym ciele, Śiwa pozostaje czystą świadomością.

Zaś w aspekcie prokreacji Śiwa występuje zawsze w parze z Parwati, również jego siakti, gdzie ona symbolizuje doskonałą partnerkę, a on — idealnego małżonka. Ich erotyczny i duchowy związek jest jednym z nurtów filozofii tantryzmu. Tantryzm opiera się również na obrazie niszczącej ludzkie ego bogini Kali.

Czasem siakti występuje jako „siła kosmiczna” w aspekcie boskiej matki, utrzymującej świat w działaniu.

Ogólnym imieniem pod jakim najczęściej występuje jest Devi (bogini) lub Bhagavati (błogosławiona).

Na pograniczu z Himalajami i w Tybecie nosi imię Tara i jest epifanią Wielkiej Bogini z najdawniejszych i najbardziej starożytnych Indii. Indie są jedynym krajem, gdzie kult Bogini występującej pod wieloma imionami jest wciąż żywy, a każda kobieta jest ucieleśnieniem siakti.

Kult siakti rozprzestrzenił się szczególnie w XIII wieku, tuż przed napływem do Indii silnej frakcji islamu (plemiona afgańskie), który ponownie zniewolił kobietę, sprowadzając ją do roli służalczej wobec mężczyzn. Ale tantryzm przetrwał w nurtach podziemnych, dobrze ukrytych i odzyskał swą siłę wraz z odrodzeniem się religii hindu w XVIII wieku, po upadku cesarstwa Wielkich Mogołów, i trwa do dziś.

W Indiach mężczyzna często mówi o swojej partnerce — to jest moja siakti. Zauważyłam, że mówi tak jedynie wtedy, gdy istnieje między nimi silny związek erotyczny i braterstwo dusz. Kiedy natomiast związek jest zły i przypadkowy, gdy brak świadomej współpracy nad jednością, wtedy mężczyzna mówi o żonie Kali, co dla niego znaczy, że jest ona osobą nie współdziałającą, a więc niszczącą związek. Modelem dla par małżeńskich jest Kriszna i jego siakti Radha oraz Rama ze swoją siakti Sitą.

W filmie Kamasutra (nie rozpoznanym u nas jako film bardzo dobry), główny bohater, władca bogatej krainy traci swe siły życiowe i ostatecznie całe królestwo, gdyż nie ma przy nim jego siakti, dziewczyny, którą rozpoznał jako bratnią duszę, a w zespoleniu erotycznym — jako rezerwuar energii i dawczynię najwyższej rozkoszy.

Siakti przedstawiana jest jako energia węża, kundalini, uśpiona u podstawy kręgosłupa. Paszcza węża jest otwarta i stanowi wrota do brahmana. Kundalini wznosi się centralnym kanałem energetycznym od podstawy kręgosłupa do szczytu głowy, gdzie przebywa Śiwa, „czysta świadomość”. Pracą nad obudzeniem kundalini siakti, wprowadzeniem jej do kanału energetycznego, przeprowadzeniem przez czakry, przepaleniem węzłów i wyprowadzeniem ku czystej świadomości (połączenie z brahmanem) zajmuje się tantra joga.

Czy świat został stworzony czy zrodzony? Oto pytanie, które nurtuje teologów wielu religii.

Według katolików świat został stworzony, nie zrodzony, a pozostałe religie patriarchalne — judaizm i islam — są również przekonane, że świat został stworzony przez Boga Ojca. Religie Wschodu, jak tantra joga, wciąż żywe w Indiach kulty Matki-Ziemi oraz religie Durgi i Kali, skłaniają się ku teorii zrodzenia świata.

Trzecie wyjście to rozwijanie się świata, podobnie jak z ziarna rozwija się roślina lub z jaja — życie. Ziarno (lub jajo) ma w sobie i siłę wzrastania, i zasady rozwoju, choć zasady te nie są znane a priori ludzkiemu umysłowi. Tajemnica rozwoju ziarna, jego obumarcia, rachitycznego czy bujnego rozwoju, pozostanie na zawsze tajemnicą.

Źródło:
http://www.indiaguide.pl/slowa/siakti.html
8  Sprawy administracyjne, OGŁOSZENIA i INICJATYWY SPOŁECZNE / INICJATYWY SPOŁECZNE / Łódź kolejna akcja Sekcja 8 : Wrzesień 08, 2010, 21:57:31

http://www.sekcjalodz.w8w.pl/joomla/
9  Różne koncepcje świata i człowieka / Różne koncepcje człowieka i świata / PROGNOZA ASTROLOGICZNA NA 2010 ROK : Sierpień 23, 2010, 22:58:50
Przeczytajcie całość  SzokPROGNOZA ASTROLOGICZNA NA 2010 ROK WEDŁUG ASTROLOGA PIOTRA PIOTROWSKIEGO       PDF      Drukuj      Email
Ocena użytkowników: / 19
SłabyŚwietny
astrologia
Wpisany przez pc   
Sobota, 02 Styczeń 2010 02:07
Rok 2010 zapowiada się niezwykle dynamicznie, bo na niebie utworzą się wyjątkowe, przełomowe i rewolucyjne konfiguracje planetarne, wskazujące na potężne i gruntowne zmiany. Już w styczniu Jowisz opuszcza znak postępowego Wodnika i przesuwa się do spirytualnych Ryb, co symbolizuje duchową ofiarę, potrzebę dopasowania się do nowych warunków, a także wzrost znaczenia religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, oraz szacunek dla podstawowych wartości etyki świeckiej.
 

Byłby to zresztą dobry czas dla papieża Benedykta XVI, który mógłby ogłosić swoje opus magnum, dzieło uwieńczające dorobek jego duchowego i intelektualnego życia, względnie dokonać czegoś, co nada jego posłannictwu nowe znaczenie. Warto zresztą podkreślić, że w horoskopie Josepha Ratzingera Jowisz również znajduje się w znaku Ryb, i to na ascendencie!
 W rytmie Saturna i Plutona

Inną, niesłychanie ważną konfiguracją będzie kwadratura Saturna z Plutonem, do której dojdzie w pierwszych stopniach kardynalnych znaków Wagi i Koziorożca (styczeń/luty, sierpień/wrzesień). Ten napięciowy i konfliktowy układ kosmiczny tworzą dwie potężne planety, które zazwyczaj zapowiadają historyczne zmiany.

Cykl Saturn/Pluton jest niezwykle istotny dla dziejów świata i zawsze zwiastuje przewrót powstały w wyniku ścierania się sprzecznych interesów: starego porządku z jednej strony oraz nowych, nieodwracalnych zmian z drugiej. Nic więc dziwnego, że podczas zamachów terrorystycznych na WTC i Pentagon miała miejsce opozycja Saturna z Plutonem, która wkomponowała się zresztą w najbardziej newralgiczne punkty horoskopu USA. Z kolei tegoroczna kwadratura Saturn/Pluton wypadnie dokładnie na Słońcu horoskopu nowoczesnej Rosji, zwiastując niemal identyczną zawieruchę jak ta, która dziewięć lat temu dotknęła Amerykę.

Niekoniecznie musi dojść do spektakularnych zamachów terrorystycznych na Moskwę, ale na pewno Kreml będzie musiał zmierzyć się z potężnym wrogiem, którego niewykluczone sam sobie wyhodował. Rosjanie będą demonstrować swoją siłę i przewagę, wykażą się też potężną determinacją i wolą walki. Niewykluczone, że dojdzie do głębokiej reorganizacji władzy bądź też władza użyje wszystkich dostępnych jej środków, by osiągnąć zamierzone cele. Astrologia widzi w Plutonie patrona złóż naturalnych, tak więc gaz oraz przemysł naftowy po raz kolejny stanie się kartą przetargową, tym razem w dużo bardziej kategorycznych żądaniach.

Wojna w cyberprzestrzeni

Rewolucyjne zmiany szykuje nam również rebeliancki Uran, który wraz z Jowiszem zawita w połowie roku do znaku pionierskiego Barana. Możemy się więc spodziewać ważnych odkryć i ogromnego postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie Internetu i szeroko rozumianej komunikacji. Niewykluczone, że znajdą się skuteczne metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów komputerowych, których liczba podczas pobytu Urana w znaku zwodniczych Ryb (od 2003 roku) drastycznie wzrosła. Uran w znaku Barana to także zwiastun nowych technologii militarnych, broni, bomb itp. Co więcej, Uran może wskazywać, że wprawdzie skończą się oszustwa internetowe, ale jednocześnie nastąpią przygotowania do wojny cybernetycznej, zmasowanych ataków internetowych na sieci komputerowe wojskowych baz danych. To wszystko jednak nie stanie się w najbliższych miesiącach, bo Uran przez znak Barana będzie wędrował aż do 2018 roku.

Polska: Merkury w opałach

Dla Polski będzie to czas przełomów, które rozegrają się wielopłaszczyznowo. W historycznym horoskopie naszego państwa (chrzest Mieszka I) półkrzyż planetarny tworzony w 2010 roku przez Saturna w Wadze, Plutona w Koziorożcu oraz Jowisza z Uranem w Baranie obejmie swym działaniem przede wszystkim Merkurego – patrona komunikacji, informacji, podróży, dokumentów. W horoskopie Polski Merkury przebywa w domu dziewiątym symbolizującym duchowieństwo, sądownictwo, dyplomację międzynarodową, szkolnictwo wyższe, eksport i import oraz przemysł stoczniowy. Dlatego to właśnie w tych obszarach zajdą największe i zarazem najbardziej zasadnicze zmiany.

Oprócz tego Merkury w horoskopie naszego państwa powiązany jest z parlamentem, polityką wewnątrzpaństwową, odpowiada także za budżet, skarb państwa, finanse i ogólnonarodowy kapitał. Jak widać, konsekwencje wpływu półkrzyża na Merkurego będą dla Polski ogromne i dalekosiężne. Czekają nas więc kolejne afery, finansowe zawirowania oraz spektakularne przetasowania w Kościele.

http://przyszloscwprzeszlosci.info/astrologia-i-magia/91-astrologia/1034-prognoza-astrologiczna-na-2010-rok-wedug-astrologa-piotra-piotrowskiego
10  Multimedia / Multimedia / Odp: Film "WODA. Wielka tajemnica" [lektor PL] : Sierpień 23, 2010, 22:18:48
Pamiętam taki obrazek z moich lat dziecinnych: rodzinny dom, kuchnia, a w niej na stoliku wiadro z wodą (przynoszoną ze studni) i stojącym obok kubkiem. Na ścianie wisząca makatka z łabędziami pływającymi po sadzawce i napisem „Świeża woda zdrowia doda”.Straszny kicz, również kiczowaty napis, ale z niesamowitą głębią bardzo prostej, naiwnej wręcz prawdy, którą zrozumiałem dopiero wówczas, kiedy zacząłem wgłębiać się w tematykę dotyczącą wody. Migawka wspomnień przyczyniła się do dogłębnego zrozumienia, że:

WODA JEST WIELKIM DAREM I SKARBEM.

Z NIEJ WYSZLIŚMY I DZIĘKI NIEJ ISTNIEJEMY.

Homo aquaticus, czyli człowiek - istota wodna... Zdumiewające jest, że nasz organizm składa się aż w 70-75 % z wody (choć u ludzi z dużą ilością tkanki tłuszczowej zawartość wody wynosi zwykle ok. 55%). Podobnie nasza planeta - ok. 75% jej powierzchni pokrywa woda. Spośród wszystkich składników znajdujących się w żywej komórce woda występuje w największych ilościach - zawartość jej waha się w granicach 70 - 98%. Jedynie w niektórych tkankach, np. kostnych czy tłuszczowych, woda występuje w mniejszych ilościach.Poziom jej w poszczególnych tkankach jest względnie stały, a większe wahania mogą powodować poważne zaburzenia w przemianie materii.Wszyscy wiedzą, że bez wody nie ma życia. Już Tales z Miletu (624-547 p.n.e.) wygłosił następującą teorię:

WSZYSTKO JEST Z WODY,Z WODY POWSTAŁO  I  Z WODY SIĘ SKŁADA.

Życie powstało w wodzie - w gęstej „zupie” praoceanu. My również wyszliśmy z wody - jako rodzaj ludzki i jako pojedyncze ludzkie istoty. Każdy z nas przez 9 miesięcy przebywa przecież w środowisku wodnym – w wodach płodowych będących cudownym amortyzatorem. Każdy z nas nosi cząstkę praoceanu w sobie. Skład chemiczny naszego organizmu jest jak gdyby echem i odbiciem  jego składu.

„Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad zadziwiającym odruchem, jakim jest nurkowanie u noworodków i niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia? Wrzucone do wody, zanurzają się w niej, przestają oddychać, zwalnia się ich czynność serca, następnie wynurzają się, przekręcają głowę na bok, nabierają powietrza i ponownie nurkują. Ten odruch jest podobny do odruchu ssaków wodnych, takich jak delfiny. (...) Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego lubisz przebywać w wodzie?” (Patrick Holford - „Smak  zdrowia).Wszyscy wyszliśmy więc z wody, z wody w ogromnym procencie się składamy i bez wody nie możemy żyć…

***

Woda jest najbardziej pierwotną i powszechnie występującą substancją. Jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi. Spada na Ziemię, kapie na niej, pluszcze 1 398 898 000 000 000 000 000 000 000 litrów = 1 398 898 x 1021 litrów wody (tj. tysiąc dwieście sześćdziesiąt trylionów), z czego 97,2% znajduje się w oceanach.

http://himalaisci.blox.pl/resource/woda.jpg

Życie na Ziemi zależy od wody, a właściwie od deszczu (lub śniegu). Opady wypełniają rzeki i jeziora, pozwalają kiełkować nasionom, dostarczają wszystkim stworzeniom wody pitnej.

O tym, w jakiej postaci opadnie woda na powierzchnię Ziemi - czy będzie to deszcz, śnieg czy grad decyduje temperatura powietrza, zarówno ta wewnątrz chmury, jak i na zewnątrz. W każdym bądź razie aż 80% opadów od razu tonie w rzekach, jeziorach lub oceanach, a tylko 20% wsiąka w ziemię i dołącza do wód gruntowych.Nie ma dwóch jednakowych płatków śniegu, choć każdy z nich ma kształt symetrycznego sześciokąta (układ heksagonalny). Wszystkie są zbiorem kryształków lodu powstałych z zamarzniętej pary wodnej. Klasyfikacja kryształów lodu wyróżnia ok. 80 ich rodzajów. Kształt płatka zależy od temperatury, wysokości i zawartości wody w chmurze, w której tworzy się płatek.
alt

Typowe płatki śniegu.

 Kryształki lodu tworzą się w chmurach o temperaturze w przedziale minus 200 C, a minus 400C. Podczas opadania kryształki lodu łączą się ze sobą i topiąc się sklejają w płatki, po czym ponownie zamarzają. W postaci śniegu spadną na Ziemię jedynie wówczas, kiedy temperatura powietrza będzie mniejsza od 00 C. Jeśli będzie za ciepło, to kryształki zamienią się w parę lub stopnieją się i spadną jako deszcz lub deszcz ze śniegiem.Płatki śniegu topniejąc się tworzą deszcz.

alt

Kropla deszczu składa się z milionów mikroskopijnych kropelek pary wodnej. W tej jednej kropli jest więcej cząsteczek wody niż gwiazd na niebie. Myślę, że zaskoczy Cię fakt, że krople deszczu mają kształt spłaszczonej piłki. Nie są więc ani okrągłe, ani nie mają kształtu łez.

alt

Krople deszczu.

  W dodatku zarówno płatki śniegu jak i krople deszczu są naładowane ujemnym ładunkiem elektrycznym. Wiedz więc, że deszcz - to życiodajne krople o ujemnym ładunku elektrycznym powstającym na skutek tzw. zjawiska tryboelektrycznego przy rozbijaniu kropel wody (tryboelektryczność - zjawisko powstawania ładunków elektrycznych podczas tarcia różnych ciał o siebie). I to właśnie ładunki ujemne sprawiają, że tak rześko czujemy się po burzy lub po kąpieli.

Woda występuje nie tylko wszędzie wokół nas: w deszczu, chmurach, oceanach, lecz również w naszym organizmie.Woda jest najważniejszym środowiskiem, w którym zachodzą liczne reakcje chemiczne i procesy fizyko-chemiczne (osmoza, dyfuzja, asymilacja, dysymilacja itp.) tworzące podstawy życia wszelkiego stworzenia.Niech nie wprowadzi Cię w błąd wygląd wody. Bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, pospolita, a jednocześnie niezbędna do życia woda jest głównym składnikiem naszego organizmu i niezwykle aktywną substancją chemiczną. Budowa cząsteczki wody wydaje się niesłychanie prosta: jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru, ale kryje w sobie niezliczenie wiele tajemnic, wśród których są i takie, których naukowcy do dzisiaj nie potrafią wyjaśnić.


Woda odznacza się więc heksagonalną strukturyzacją. Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych. Woda strukturyzowana znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu.Wiązania cząsteczek wody ciągle pękają i tworzą się na nowo. Podczas pękania mostków (wiązań) protonowych jest oddawana energia, a to sprzyja nie tylko metabolizmowi (przemianie materii), ale również podziałom komórkowym w organizmie, czyli w istocie działaniom naprawczym. Aby jednak dwie cząsteczki wody mogły utworzyć wiązanie wodorowe (protonowe), muszą zająć względem siebie ściśle określoną orientację - odpowiednio ustawić się względem siebie. W dodatku nie wszystkie cząsteczki wody korzystają z pełnej możliwości utworzenia czterech wiązań wodorowych. Wiele z nich wiąże się tylko z trzema, dwoma lub jedną cząsteczką albo nie tworzy w danej chwili żadnego wiązania.


cały text:
Wiecej: http://www.eioba.pl/a85376/o_cudownej_wodzie_jej_w_a_ciwo_ciach_i_roli_w_organizmie#ixzz0xSjNlaX4
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Sitemap
BlueSkies design by Bloc | XHTML | CSS

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

bhpelblag stadniniakonna vocaloid-world swiatmuzyki wolfs-rain