Choose fontsize:
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
 
Strony: « 1 2 3 »   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Parlament Europejski i rząd światowy...  (Przeczytany 21718 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #10 : Luty 12, 2010, 23:31:46 »

Marionetkowa Komisja Europejska...
i  Sekta Ikara.. (PDF)
http://www4pl.dr-rath-foundation.org/pdf/20081229_europa_ikarus_pl.pdf

Migalski: Czy naprawdę nie dało się znaleźć bardziej kompetentnych osób wśród 500 mln mieszkańców UE?

Eurodeputowani PiS do PE postanowili, że nie udzielą poparcia nowemu składowi Komisji Europejskiej. Taką samą decyzję solidarnie podjęła Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w szeregach której zasiadają posłowie PiS.


„Nie jesteśmy przeciwni całości zaproponowanego składu Komisji, ale spora część kandydatów pozostawia wiele do życzenia. Stąd nasza decyzja o wstrzymaniu się od głosu” - mówił rzecznik prasowy Delegacji PiS w PE Marek Migalski. „Poziom kandydatów był bardzo zróżnicowany, a sposób głosowania en bloc uniemożliwia wybór tylko niektórych z nich. Dlatego uważamy, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem było wstrzymanie się od głosu” - dodał.

„To, co usłyszeliśmy na przesłuchaniach kandydatów na komisarzy nie przekonało nas, że nowa Komisja będzie działała na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy i dywersyfikacji źródeł energii. Ilekroć padało pytanie na ten temat, udzielano odpowiedzi wymijających lub świadczących o zupełnej nieznajomości tematu. Przykładem jest kuriozalna wypowiedź Catherine Ashton, która przychylnie odniosła się do projektu Nord Stream, określając go jako element dywersyfikacji energetycznej Unii Europejskiej” - komentował decyzję posłów PiS Ryszard Legutko, przewodniczący Delegacji PiS w Grupie EKR.

Europosłowie PiS wyrazili także niezadowolenie z wypowiedzi wysokiej przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton odnośnie perspektywy członkostwa krajów obszaru post-sowieckiego. Według nich, Ashton wykazała się w tym zakresie brakiem wizji i niezdecydowaniem.

Zdaniem Migalskiego, 'niepokojące jest także podejście części kandydatów na komisarzy do kwestii klimatycznych. Wdrożenie ich pomysłów wiązałoby się ze znacznym skokiem cen energii w Polsce i co za tym idzie - zamykaniem zakładów pracy i wzrostem bezrobocia. Nie należymy do grona najbogatszych krajów Unii i nie możemy przyklaskiwać takim rozwiązaniom, bo Polaków na to po prostu nie stać".

„Czy naprawdę nie dało się znaleźć bardziej kompetentnych osób wśród 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej? Czy naprawdę nie stać nas na nic więcej?” - pytał retorycznie Migalski.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przygotowała projekt rezolucji w sprawie wyboru składu Komisji(odrzucony w dzisiejszym głosowaniu), który prezentujemy poniżej.

PROJEKT REZOLUCJI

zamykającej debatę nad przedstawieniem przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji kolegium komisarzy i ich programu

złożony zgodnie z art. 106 ust. 4 Regulaminu

w sprawie wyboru składu Komisji

Timothy Kirkhope

(ECR) w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyboru składu Komisji

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 września 2009 r. dotyczącą wyboru José Manuela Durão Barroso na przewodniczącego Komisji,

– uwzględniając pisemne i ustne oświadczenia wszystkich kandydatów na komisarzy podczas przesłuchań w komisjach parlamentarnych, a także oceny kandydatów dokonane przez komisje po przesłuchaniach,

– uwzględniając przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji kolegium komisarzy i ich programu,

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją zatwierdzone dnia 9 lutego 2010 r.,

– uwzględniając art. 17 ust. 7 traktatu WE,

– uwzględniając art. 106 ust. 4 Regulaminu i załącznik XVII do niego,

1. popiera prawo państw członkowskich do mianowania swoich komisarzy oraz prawo wybranego przewodniczącego Komisji do decydowania o tym, w jaki sposób najlepiej rozdzielić między komisarzy teki w ramach Komisji; niemniej jednak wyraża swoje niezadowolenie z dużej części procesu, w drodze którego wybrano kandydatów na komisarzy oraz przydzielono im teki;

2. ubolewa nad tym, że podejście „wszystko albo nic” zaproponowane Parlamentowi w odniesieniu do analizy składu Komisji pozostawia niewielki margines swobody wydania poważnej oceny kwalifikacji i osiągnięć poszczególnych komisarzy;

3. ubolewa nad wyraźnym brakiem spójności w sposobie, w jaki traktowano poszczególnych kandydatów na komisarzy w czasie przesłuchań; stwierdza jednak z konsternacją, że wielu kandydatów wykazało się nieodpowiednim przygotowaniem, udzielało wymijających odpowiedzi na proste pytania lub grało „pod publikę”, wysuwając propozycje działań UE w obszarach, które nie figurują w programie prac opublikowanym przez przewodniczącego Barroso przed zatwierdzeniem go na stanowisku;

4. domaga się, aby w przyszłości pytania o uczciwość kandydatów na komisarzy były przedmiotem oddzielnych otwartych posiedzeń, tak by główne kwestie kompetencji i strategii politycznych mogły być szczegółowo omówione podczas zasadniczych przesłuchań;

5. ubolewa nad tym, że w wielu przypadkach wymijające odpowiedzi połączone z niewłaściwie zorganizowanym przesłuchaniem sprawiły, że na szereg kwestii dotyczących strategii politycznych nie doczekano się odpowiedzi; żałuje zwłaszcza niewystarczającego omówienia kwestii bezpieczeństwa dostaw energii do Europy i nalega, by Komisja:

    (i) wsparła faktyczną dywersyfikację zaopatrzenia energetycznego Europy, zwłaszcza poprzez udzielenie wsparcia projektowi Nabucco, który połączy Unię Europejską ze źródłami gazu ziemnego w Morzu Kaspijskim oraz regionie Bliskiego Wschodu,

    (ii) przeprowadziła odpowiednią ocenę oddziaływania na środowisko projektu Nord Stream, zwłaszcza poprzez rozważenie dróg alternatywnych, w tym drogi lądowej,

    (iii) podjęła działania niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego w Europie poprzez inwestycje w infrastrukturę, wzajemne połączenia między sieciami energetycznymi, wspólne umowy o dostawę energii oraz plany zarządzania kryzysowego, w duchu solidarności pomiędzy państwami członkowskimi;

6. wyraża zaniepokojenie szeregiem przypadków bezprecedensowego powielania lub niejasnego rozdziału uprawnień pomiędzy poszczególnymi tekami komisarzy (zwłaszcza w odniesieniu do sektora transportu, ponieważ uprawnienia w zakresie pomocy państwa oraz projekt Galileo zostały przydzielone innym komisarzom); oczekuje, że Komisja będzie prowadzić spójne i dobrze skoordynowane działania w obszarach leżących w gestii kilku dyrekcji generalnych i kilku komisarzy;

7. oczekuje dalszych wyjaśnień oraz zapewnień, że Komisja:

    (i) będzie podejmować działania wyłącznie wtedy, gdy będzie to konieczne i po należytym rozważeniu sprawy, uwzględniając w szczególności wszechstronną ocenę oddziaływania,

    (ii) wykaże się pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości,

    (iii) nie będzie dążyć do rozszerzenia dorobku prawnego Wspólnoty na obszary nie przewidziane w traktatach,

    (iv) mając w szczególności na uwadze obecne warunki ekonomiczne – nie tylko ograniczy się do dostępnych jej środków i nie będzie dążyć do zwiększenia swego budżetu, ale też będzie w pełni świadoma skutków, jakie zwiększanie kosztów polityki społecznej i interwencji prawnych wywiera na obszary rozwoju i zatrudnienia;

8. zauważa, że wyjątkowe opóźnienie w mianowaniu członków Komisji doprowadziło do nieprawidłowej i budzącej wątpliwości prawne sytuacji, w której członkowie ustępującej Komisji pełnili obowiązki komisarzy jeszcze po zakończeniu swych mandatów; domaga się prawnego wyjaśnienia tej sytuacji w odniesieniu do możliwości dalszego pełnienia funkcji przez członków Komisji, której mandat już wygasł;

9. ubolewa nad faktem, że zbyt wiele pytań, na które nie uzyskano odpowiedzi, uniemożliwia posłom wyrażenie takiego samego stopnia zaufania do składu Komisji, jakie Parlament żywi wobec jej przewodniczącego;

10.zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie i Komisji.

http://www.pis.org.pl/article.php?id=16762
Zapisane

miłość radość piękno
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #11 : Luty 16, 2010, 09:26:39 »

Krótka historia o Europie
<a href="http://www.youtube.com/v/45DarJCk4RY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/45DarJCk4RY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/45DarJCk4RY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/45DarJCk4RY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>
Zapisane

miłość radość piękno
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #12 : Luty 20, 2010, 18:50:30 »

Dyktatorska konstytucja UE - wypowiedź niemieckiego prawnika

<a href="http://www.youtube.com/v/h8vfdXq9fEQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/h8vfdXq9fEQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/h8vfdXq9fEQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/h8vfdXq9fEQ&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>

http://www.youtube.com/watch?v=h8vfdXq9fEQ
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2010, 18:52:20 wysłane przez Leszek » Zapisane

miłość radość piękno
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #13 : Luty 25, 2010, 23:00:15 »

Stare, ale jare...

Nie zmieniajmy Unii w Związek Radziecki

<a href="http://www.youtube.com/v/0rlE4idvN48&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/0rlE4idvN48&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1</a>
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2010, 23:18:43 wysłane przez Leszek » Zapisane

miłość radość piękno
MEM HEI SHIN
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 224


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #14 : Luty 26, 2010, 00:28:04 »


Nie zmieniajmy Unii w Związek Radziecki


Lubię Nigela Farage słuchać.   Ma ten gość przede wszystkim odwagę i poczucie globalnej  uczciwości i sprawiedliwości......
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2010, 16:50:29 wysłane przez MEM HEI SHIN » Zapisane

Świat potrzebuje nowej wiedzy, dzięki której nauczylibyśmy się wsłuchiwać w ciszę swego serca.....
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #15 : Luty 27, 2010, 14:53:38 »


Nie zmieniajmy Unii w Związek Radziecki


Lubię Nigela Farage słuchać.   Ma ten gość przede wszystkim odwagę i poczucie globalnej  uczciwości i sprawiedliwości......

Tak, niektóre jego wypowiedzi można dawać jako przykłady na zajęciach z retoryki...
Niemniej - jak większość ludzi - także i jego ponoszą nerwy...
Nowa wypowiedź z 24 lutego 2010, która odbiła się szerokim echem w mediach ze względu na użycie przez Farage frazy  "mokry mop" w odniesieniu do van Rompoya...

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Buzek-rozstrzygnie-awanture-o-mokrego-mopa,wid,12019930,wiadomosc.html?ticaid=19b7e

Jednak, jak pisze tłumacz filmiku:
"Wszędzie w Internecie pojawia się informacja jakoby Farage porównał van Rompoya do mokrego mopa. Jest to ewidentny błąd w tłumaczeniu. Owszem, Farage używa określenia "damp rag", które w dosłownym przekładzie można tłumaczyć jako "wilgotną szmatę", jednakże w tym kontekście trzeba odczytać to jako idiom, slangowe określenie człowieka słabego, nieporadnego, fajtłapowatego. Dosłowne tłumaczenie jest błędem. Jest to określenie również dość mocne, jednakże nie o aż tak negatywnym znaczeniu jak "mokra szmata", które ociera się o wulgaryzm."

<a href="http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2010, 14:58:26 wysłane przez Leszek » Zapisane

miłość radość piękno
MEM HEI SHIN
Aktywny użytkownik
***
Wiadomości: 224


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #16 : Luty 27, 2010, 15:33:18 »

<a href="http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/suOVgIDi504&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;265&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>

Brawo Nigel Farage !
To określenie - ''charyzma ofiary losu'' jest strzałem w dziesiątkę i każdy reflesyjnie myślący człowiek tak samo powie...

pozdrawiam ludzi myślących i poszukujących...
Zapisane

Świat potrzebuje nowej wiedzy, dzięki której nauczylibyśmy się wsłuchiwać w ciszę swego serca.....
east
Moderator Globalny
Ekspert
*****
Wiadomości: 620


To jest świat według Ciebie i według mnie


Zobacz profil
« Odpowiedz #17 : Luty 28, 2010, 11:08:41 »

ale czy mi się wydaje, czy  Buzek polubił tego Farage ?
Nigel jest gościem z jajami.
A tak nawiasem mówiąc, to co się dzieje w Brukseli jest dużo ciekawsze niż w naszym Sejmie. Przynajmniej  jest wesoło.
Zapisane

..  " wszystkie te istnienia, które Cię otaczają są w Tobie " naucza   Mooji -  " są w Twoim umyśle, są w  Twojej świadomości . Wydaje Ci się , że patrzysz na inne ludzkie umysły , ale wszystkie te umysły egzystują w Tobie ponieważ Ty jesteś tym, który je postrzega. TO JEST ŚWIAT WEDŁUG CIEBIE "
Leszek
Administrator
Ekspert
*****
Wiadomości: 1391Zobacz profil WWW Email
« Odpowiedz #18 : Lipiec 13, 2010, 00:04:23 »

Chyba nam się UE sypie....


Niemcy i Grecja - ucieczka z eurolandu?
Poniedziałek, 12 lipca (06:00)

Europejskie starania o utrzymanie unii walutowej nie powstrzymują pogłosek o jej rychłym upadku. Tuzy świata finansów od jakiegoś czasu sugerują, że pierwszy ze strefy euro wyjdzie sfrustrowany kryzysem Berlin, zaś podczas ostatniego spotkania przywódców europejskich prezydent Nicolas Sarkozy użył wręcz szantażu, że Francja opuści strefę, jeśli Niemcy nie pomogą Grecji.


Europejskie starania o utrzymanie unii walutowej nie powstrzymują pogłosek o jej rychłym upadku /AFP

Tymczasem wielu niemieckich przywódców z Angelą Merkel na czele coraz głośniej wzywa do wypracowania w eurolandzie takiego mechanizmu, który pozwoli wyrzucić za burtę Grecję czy jakikolwiek inny kraj członkowski, jeśli będzie nadmiernie zadłużony, a jego gospodarka pozostanie niekonkurencyjna. Wszystko po to, żeby pozostali członkowie strefy euro nie płacili za rozrzutność niewdzięczników i ich nieuzasadnione wydatki.

I tak gorącym tematem stały się dzisiaj plotki, porady, groźby, sugestie i informacje "z pierwszej ręki", których motywem przewodnim jest opuszczenie strefy euro - albo przymusowe przez Greków, albo dobrowolne przez Niemców. Ale pozostaje fundamentalne pytanie: czy o takiej ewentualności możemy w ogóle rozmawiać?

Geografia unii walutowej

Naszym zdaniem we wszystkich dyskusjach o przyszłości euro brakuje argumentu politycznych podstaw utworzenia tej waluty.

To prawda, że argumenty dotyczące fundamentów gospodarczych papierowego pieniądza są ogromnie istotne, ale działalność handlowa opiera się na walutach, których wartością są również decyzje polityczne. A to oznacza, że rząd musi być zdolny do wykorzystania papierowego pieniądza przy rozliczaniu zadłużenia, zaś odmowa przyjęcia waluty jako formy rozliczenia w handlu w ramach ograniczeń prawnych powinna być i jest karalna.

Bezspornie obecne kłopoty z euro polegają na tym, że silna waluta nie zawsze odpowiada geografii gospodarek europejskich. Strefa euro ma jeden bank centralny, który prowadzi jedną - spójną - politykę pieniężną, bez względu na to, czy dotyczy państwa w południowej, czy północnej części kontynentu. I tu właśnie jest pies pogrzebany: euro nie przystaje do europejskiej geografii. Europa jest pod względem wielkości obszaru przedostatnim (po Australii) kontynentem na planecie, ale już pod względem liczby państw wchodzących w jej skład zajmuje pozycję wicelidera (po Azji).

I nie jest tak przez przypadek, gdyż mnogość europejskich półwyspów, łańcuchów górskich, większych i mniejszych wysp pozwala na zachowanie nawet najsłabszych organów państwowych. Pomimo tak ogromnej różnorodności, naturalne cechy geograficzne kontynentu - żeglowne rzeki, wybrzeża sprzyjające powstawianiu portów - umożliwiały i umożliwiają łatwy przepływ towarów i idei, jak Europa długa i szeroka. Zachęca to do akumulacji kapitału ze względu na niskie koszty transportu.

A jednocześnie daje możliwość błyskawicznego rozprzestrzeniania się nowych technologii. I w efekcie - wzrost bogactwa europejskich krajów. Faktycznie pięć z dziesięciu największych gospodarek świata to właśnie państwa europejskie - mimo ich stosunkowo niewielkiej populacji. Kolejna rzecz - sieci europejskich rzek i mórz nie są zintegrowane, ale dzięki temu oddzielone od siebie, często małe ośrodki gospodarcze, są w stanie niezależnie generować kapitał.

Aż do teraz nie ma w Europie - mimo presji integracyjnej - ośrodka, który pod tym względem przypominałby Nowy Jork. System wielu ośrodków kapitału prowadzi do zazdrosnego pilnowania tego kapitału i lokalnych, w skali kontynentu, systemów bankowych.

1/4

...

http://biznes.interia.pl/raport/grecja/grecka-tragedia-z-klamstwem-w-tle/news/niemcy-i-grecja-ucieczka-z-eurolandu,1502433,6836
Zapisane

miłość radość piękno
Michał-Anioł
Moderator Globalny
Ekspert
*****
Wiadomości: 669


Nauka jest tworem mistycznym i irracjonalnym


Zobacz profil
« Odpowiedz #19 : Lipiec 13, 2010, 21:18:14 »GRECJA. Kiedy rząd w Atenach funduje swoim obywatelom gigantyczne cięcia w dziedzinie polityki społecznej i socjalnej oraz forsuje antypracowniczą politykę, jednocześnie kupuje broń od niemieckich i francuskich koncernów wartą miliardy euro.

Greckie władze, na podstawie podpisanej w marcu umowy, zakupią za ponad 1,3 mld euro dwie niemieckie łodzie podwodne oraz 5 fregat i 15 śmigłowców bojowych na mocy majowego porozumienia z francuskim ministerstwem obrony za ponad 2,5 mld euro. Jak podaje „Dziennik” zamówienia te mogą być realizacją nieformalnych warunków przyznania Grecji „pakietu pomocowego” przez Unię Europejską.

Same władze niemieckie zaprzeczają temu deklarując, że porozumienia te są zwieńczeniem długotrwałych negocjacji pomiędzy niemieckimi koncernami zbrojeniowymi a greckim rządem w ramach modernizacji greckich sił zbrojnych, znanego pod nazwą „Archimedes”.

Plan „Archimedes” zakładał kupno trzech nowych i modernizację trzech już istniejących okrętów. Jak powiedział grecki politolog Tanos Veremis, „Rząd w Atenach liczył, że w ten sposób nie tylko dopasuje armię do wymogów nowoczesności i jednocześnie da pracę przeżywającemu wieczne trudności greckiemu przemysłowi stoczniowemu, bo część produkcji miała być wykonywania w kraju”, jednak władze greckie nie chciały zaksięgować tych wydatków. Stąd też jak poinformował przez kilkoma miesiącami niemiecki „Del Spiegel”: „w efekcie gotowe U-booty stoją w kilońskich stoczniach. Nikt nie kwapi się ich odebrać, bo oznaczałoby to zaksięgowanie wydatku i powiększenie deficytu budżetowego”

Naturalnie zarówno Berlin jak Ateny zaprzeczają jakoby porozumienie miało cokolwiek wspólnego z „pakietem pomocowym” oferowanym przez UE Grecji. „Trudno jednak zaprzeczyć, że kompromis jest dla Niemców korzystny i stanowi gwarancję, że przynajmniej część pieniędzy wyłożonych przez Merkel na ratowanie zadłużonej Grecji wróci do kraju. Zarówno Niemcy, jak i Francja przez ostatnią dekadę zdrowo dorabiały się na inwestujących w zbrojenia Grekach. Prowadzone obecnie postępowania sądowe (np. przeciwko niemieckiemu Ferrostaalowi) dowodzą nawet, że nie wahały się sięgać przy tym po łapówki. Przyczyniły się przy okazji do powiększenia greckiego deficytu, za który płaci teraz cała Europa – ocenia amerykański „Wall Street Journal” Na kryzysie można się dorobić Podejrzane zbrojenia to nie pierwszy dowód, że największe unijne gospodarki potrafią dorabiać się nawet na kryzysie. Niedawno niemiecki „Handelsblatt” informował na przykład, że dzięki poprawie warunków emisji obligacji niemiecki budżet zaoszczędził jak dotąd niebagatelną sumę 4 mld euro. Z kolei na słabym euro korzystają też tradycyjnie silne w eksporcie Niemcy, Holandia, Austria oraz Francja. Według najnowszych wyliczeń Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej (DIHK) słabe euro w tym roku przyniesie niemieckim eksporterom dodatkowe 5 mld euro zysku” – pisze „Dziennik”.

Jak nie trudno się domyślić greckie plany wywołały ogromne wzburzenie wśród społeczeństwa. Władze forsują plan gigantycznych oszczędności (rzędu 30 mld euro), szczególnie w sferze socjalnej, forsują antypracowniczą politykę przypominającą „Terapię Szokową”, jednocześnie nie zmniejszając wydatków na siły zbrojne.

Zawrzało nawet w samych elitach władzy. Grecki wicepremier Teodoros Pangalos podczas swej wizyty w Turcji przyznał, że Grecja nie potrzebuje nowej broni i czuje się „nakłaniania” do tej transakcji.

Opracowanie: drabina
Na podstawie: gospodarka.dziennik.pl
Źródło: Centrum Informacji Anarchistycznej
Zapisane

Wierzę w sens eksploracji i poznawania życia, kolekcjonowania wrażeń, wiedzy i doświadczeń. Tylko otwarty i swobodny umysł jest w stanie odnowić świat
Strony: « 1 2 3 »   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Sitemap
BlueSkies design by Bloc | XHTML | CSS

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

najtaniejwrzeszowie telenovelas wilczki projectfaraonrpg wtjezyki